De onderstaande begrotingswijziging in verband met de vernieuwing Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is niet in de cijfers op deze website verwerkt.

De begrote bedragen in de Programmabegroting 2017 als volgt aan te passen.

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

* 1.000 EUR

* 1.000 EUR

* 1.000 EUR

* 1.000 EUR

Lasten

Bewoners en Bestuur

-3.275

-3.277

-3.277

-3.277

Stedelijke ontwikkeling

-4.407

-4.407

-4.407

-4.407

Duurzaamheid

0

0

0

0

Bereikbaarheid

-3.199

-3.199

-3.199

-3.199

Openbare ruimte en groen

-10.515

-10.515

-10.515

-10.515

Economie

0

0

0

0

Werk en Inkomen

-4.334

-4.334

-4.334

-4.334

Onderwijs

-1.752

-1.752

-1.752

-1.752

Maatschappelijke Ondersteuning

-2.275

-2.275

-2.275

-2.275

Jeugd

-619

-619

-619

-619

Volksgezondheid

-2.866

-2.866

-2.866

-2.866

Veiligheid

-1.737

-1.699

-1.618

-1.618

Cultuur

-298

-298

-298

-298

Sport

-1.539

-1.539

-1.539

-1.539

Gemeentelijk Vastgoed

-853

-853

-853

-853

Algemene middelen

0

0

0

0

Algemene Ondersteuning

37.668

37.632

37.552

37.552

Saldo

0

0

0

0