Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-

krediet

Collegebesluit

Raadsbesluit

geautori-

seerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzigingen jaar 2016

Actuele stand 2016

Begrote uitgaven 2017

Begrote uitgaven 2018

Begrote uitgaven 2019

Begrote uitgaven 2020

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2015

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwachte uitgaven in 2020

Verwachte uitgaven
na 2020

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Werkzaamheden UCK 2 Domplein

2011

Raadsbesluit van 20 juni 2013, kenmerk 13.000552, 2013 - 57 Deelafsluiting in 2014.

1.692

1.692

1.692

2011

1.879

-187

2017

Ophoging van het krediet in verband met verbouwing UCK; dekking uit huurverhoging en onderhoudsbudget.

Restauratie forten De Gagel

2013

Raadsbesluit plan forten (van geheim naar publiek domein)

1.520

1.520

1.520

2009

362

1.158

150

600

408

2017

onderdeel van plan forten

Renovatie Centraal Museum en Depot, Dakvlakken

2013

Raadsbesluit verzelfstandiging Centraal Museum 2013

2.493

2.493

2.493

2013

964

1.529

200

500

400

250

179

2019

De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen

2013

41450

Collegebesluit De Stek, kosten van verbouwing en grond

430

430

430

2013

194

236

236

2016

Molen Rijn en Zon

2015

Budget levensduurverlengend onderhoud panden

350

350

350

2015

151

199

199

2016

investering in levensduurverlengend onderhoud

Distributiehof Tivoli de Helling

2015

Budget levensduurverlengend onderhoud panden

525

525

525

2015

36

489

489

0

2016

investering in levensduurverlengend onderhoud met bijdragen van Provincie en projectontwikkelaar locatie de Trip (Briljantlaan)

Mecklenburglaan 3-5 de Wilg

2016

MPUV 2016

0

1.200

1.200

1.200

2016

0

1.200

200

1.000

2017

MPUV 2016: Budget levensduurverlengend onderhoud 900, budget duurzaamheid 300

Biltstraat 166

2016

MPUV 2016

0

550

550

550

2016

0

550

450

100

2017

investering in levensduurverlengend onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

MFA de Dreef

2016

MPUV 2016

0

100

100

100

2017

0

100

100

2017

Betreft functionele aanpassingen aan MFA de Dreef

Buurthuis de Boeg, Tjalkstraat

2016

MPUV 2016

165

165

165

2016

0

165

165

2017

Betreft aanvulling op investeringsbedrag MO Welzijn ten laste van bandbreedte programma Vastgoed, levensduurverlengend onderhoud

Mgr. Van de Weteringstraat 13

2016

MPUV 2016

0

583

583

2017

0

583

583

2017

investering in levensduurverlengend onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

Buurthuis de Bram naar Teun de Jagerdreef

2016

MPUV 2016

0

524

524

2017

0

524

524

2018

Betreft aanvulling op investeringsbedrag MO Welzijn ten laste van bandbreedte programma Vastgoed.

Vredenburg 40

2016

Commissiebrief Juli 2016

Budget levensduurverlengend onderhoud panden

1.200

1.200

1.200

2016

0

1.200

250

250

2017

Betreft levensduurverlengend onderhoud. MPUV was inschatting van 0,5 miljoen, na onderzoek van het pand is het bedrag hoger geworden.

Grootschalig onderhoud gebouwen Erfgoed

2017

Budget levensduurverlengend onderhoud panden

700

700

2017

0

700

500

200

2018

Investeringen in levensduurverlengend onderhoud, dekking uit huuropbrengst.Onder andere de Witte boerderij.

Bandbreedte Vastgoed 2018

2018

Budget levensduurverlengend onderhoud panden

0

628

628

628

1.328

2019

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2019

2019

idem

0

1.550

1.550

1.550

1.550

2020

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Bandbreedte Vastgoed 2020

2020

idem

0

1.550

1.550

1.550

1.550

2021

Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden

Energiebesparende maatregelen

2014

Uitv.progr. energiezuinige

1.320

1.320

1.320

2

1.318

150

500

668

2016 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Zonnepanelen

2014

gemeentelijke gebouwen

930

930

930

0

930

59

400

471

2016 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen

2015

B&W besluit 2014

MPUV 2015

1.000

-300

700

700

0

700

200

300

200

2015 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen

2016

idem

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

400

600

2016 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen

2017

idem

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

500

500

2017 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen

2018

idem

MPUV 2015

1.000

1.000

1.000

500

500

2018 e.v.

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Toekomst stadhuis

2014

Collegebesluit 2015

982

982

982

2014

128

854

854

2016

Verbouwing i.v.m. verhuizing Erfgoed is klaar. Het vervolg wordt in 2016 opgeleverd

Restauratie Domtoren

2016

Voorjaarsnota 2016

2.365

2.365

2.365

2.365

365

1.000

1.000

2020

Haalbaarheidsonderzoek en eerste aanzet renovatie Domtoren

Subtotaal vervangingsinvesteringen

11.242

5.280

16.522

2.807

1.628

2.550

1.550

25.057

3.716

21.341

3.967

6.233

4.971

2.578

2.229

1.550

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Nazorgfase Tivoli/Vredenburg

2015

VJN/1e Berap 2015

Voorjaarsnota 2016

2.800

300

3.100

3.100

2015

729

2.371

1.000

1.071

2017

Nazorgfase Stadskantoor

2015

B&D 2015

1.000

0

1.000

1.000

2015

21

979

600

379

2017

Geluid TivoliVredenburg

2016

Voorjaarsnota 2016

0

125

125

125

2016

125

125

2016

Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum

2015

Collegebesluit dec. 2015

0

4.915

4.915

4.915

2015

5

4.910

150

2.500

2.260

2018

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

3.800

5.340

9.140

0

0

0

0

9.140

755

8.385

1.875

3.950

2.260

0

0

0

Totaal investeringen

15.042

10.620

25.662

2.807

1.628

2.550

1.550

34.197

4.471

29.726

5.842

10.183

7.231

2.578

2.229

1.550

Bedragen zijn in duizenden euro's.