Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€ 1.009 € 0

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling(en)

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€ 41.411 € 3.972

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstelling(en)

Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

€ 166.261 € 150.860

Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

€ 22.304 € 180

Beleidsnota's