Algemene informatie

Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur

Beleidskader: Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting en Masterplan Primair Onderwijs

Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2017

 • diverse projecten

18.150

0

0

0

0

Voortgezet Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2017

 • diverse projecten

0

0

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties 2017 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

10.375

4.657

9.594

5.307

0

Voortgezet Onderwijs: autorisaties 2017 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

508

508

3.763

3.763

0

Primair Onderwijs: autorisatie van in 2017 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

6.804

9.893

9.556

16.592

Voortgezet Onderwijs: autorisatie van in 2017 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

2.000

2.726

2.226

6.538

TOTAAL vervangingsinvesteringen

29.033

13.969

25.976

20.852

23.130

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2017 van 18,1 miljoen euro zal in 2016 voor een bedrag aan autorisaties van circa 2,135 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen. Van de lopende projecten met autorisaties vóór 2017 heeft er een verlaging van de autorisatie plaatsgevonden voor een bedrag van 1,8 miljoen euro, betreft de gymzalen aan de Loevenhoutsedijk welke onderdeel zijn van het bij Sport geautoriseerde project Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. De autorisaties 2017 en later van de lopende en nog te starten projecten vloeien rechtstreeks voort uit het concept eerste voortgangsrapportage Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting. In dit plan staan alle geplande investeringsprojecten opgenomen die Onderwijs in de komende tien jaar wil gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs, uitgezonderd de Leidsche Rijn projecten. Waar in voorgaande jaren de investeringsbedragen in de Programmabegroting steeds werden bijgesteld in de jaarlijkse Voortgangsrapportage, zijn de autorisaties in deze Programmabegroting meteen definitief. Dit is mogelijk doordat de cyclus van het jaarlijkse huisvestingsprogramma naar voren is verschoven.

• Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt zijn:

KC Gagel Noord, Bisschopsplein 8,Lanslaan 12 + Attleeplants. 39, Nolenslaan 33a, Opzoomerstr 1/Joan Roëllstr 12, Winklerlaan 79, Cremerstraat 378.

 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs in 2017 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt zijn: Blauwe Vogelweg 11, Lawick van Pabstlaan 1 en 4 MFA's Leidsche Rijn(PO)
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs in 2017 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt is: 1 MFA(VO)

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2017

 • diverse projecten

14.498

0

0

0

0

Voortgezet Onderwijs/overig: lopende projecten met autorisaties vóór 2017

 • diverse projecten

16.921

0

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties 2017 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

987

2.327

1.270

1.270

0

Voortgezet Onderwijs/overig: autorisaties 2017 en later van lopende projecten

 • diverse projecten

3.062

840

1.180

5.310

5.310

Primair Onderwijs: autorisatie van in 2017 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

1.174

10.400

4.099

7.636

Voortgezet Onderwijs/overig: autorisatie van in 2017 en later te starten projecten

 • diverse projecten

0

4.992

6.531

14.450

11.541

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

35.468

9.333

19.381

25.129

24.487

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2017 van 14,5 miljoen euro zal in 2016 voor een bedrag van circa 2,9 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen en van de lopende projecten Voortgezet onderwijs/overig met autorisaties vóór 2017 van 16,9 miljoen euro zal in 2016 voor een bedrag van circa 1,2 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen. De autorisaties 2017 en later van de lopende en nog te starten projecten vloeien rechtstreeks voort uit het concept eerste voortgangsrapportage Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting. In dit plan staan alle geplande investeringsprojecten opgenomen die Onderwijs in de komende tien jaar wil gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs, uitgezonderd de Leidsche Rijn projecten. Waar in voorgaande jaren de investeringsbedragen in de Programmabegroting steeds werden bijgesteld in de jaarlijkse Voortgangsrapportage, zijn de autorisaties in deze Programmabegroting meteen definitief. Dit is mogelijk doordat de cyclus van het jaarlijkse huisvestingsprogramma naar voren is verschoven.

Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt zijn:

 • Beethovenplein 2, Handelstraat 51/E. Meijsterlaan
 • Lopende projecten Voortgezet onderwijs/overig waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt is: OPDC (Utrechtse school)
 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs in 2017 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt zijn: Maliebaan 56, Marnixlaan 362 en Oortlaan 1
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs in 2017 en later waarvan een wijziging in de autorisatie in 2017 plaatsvindt zijn: X11; nieuwbouw 2e locatie tot 600 ll, Kranenburgschool voor Praktijkonderwijs, nieuwbouw/huisvesting: Belle van Zuylen Academie voor 70/80 leerlingen, nieuwbouw mavo TIEN (incusiefl gymzaal), en nieuwbouw VO breed Leidsche Rijn.