Overzicht baten en lasten

Cijfers Jaarstukken 2015

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.889

35.952

-27.063

29.812

2.749

1

400

3.148

Stedelijke ontwikkeling

236.057

212.643

23.414

-9.218

14.196

3.360

27.943

38.779

Duurzaamheid

383

13.656

-13.274

9.268

-4.005

41

1.988

-2.059

Bereikbaarheid

52.314

59.637

-7.323

-622

-7.944

10.639

20.844

2.261

Openbare ruimte en groen

88.695

154.973

-66.278

64.125

-2.153

5.590

4.388

-3.355

Werk en Inkomen

139.225

241.659

-102.434

86.017

-16.416

993

5.732

-11.678

Onderwijs

32.641

99.239

-66.598

71.342

4.744

11.476

8.185

1.453

Maatschappelijke Ondersteuning

11.916

204.520

-192.604

194.158

1.554

0

2.290

3.844

Jeugd

141

77.485

-77.344

77.088

-256

0

1.825

1.569

Volksgezondheid

3.514

25.786

-22.271

22.395

124

0

498

622

Veiligheid

1.068

42.861

-41.793

43.059

1.267

0

0

1.267

Cultuur

66

42.540

-42.475

42.323

-151

2.501

2.447

-206

Sport

8.765

34.351

-25.586

23.954

-1.632

1.049

2.267

-414

Gemeentelijk Vastgoed

25.714

23.677

2.037

-11.434

-9.397

0

3.122

-6.275

Algemene middelen

783.016

32.747

750.269

-742.235

8.034

9.771

17.151

15.413

Algemene Ondersteuning

7.783

115.378

-107.594

99.967

-7.628

2.422

3.165

-6.885

Totaal

1.400.188

1.417.104

-16.916

0

-16.917

47.844

102.246

37.485

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Cijfers Programmabegroting 2016

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.258

38.359

-30.100

30.316

216

616

400

0

Stedelijke ontwikkeling

257.340

247.411

9.929

-30.757

-20.828

370

21.198

0

Duurzaamheid

271

13.597

-13.325

12.579

-747

41

788

0

Bereikbaarheid

59.526

87.950

-28.424

4.280

-24.144

4.341

28.485

0

Openbare ruimte en groen

88.890

152.623

-63.734

59.779

-3.955

4.621

8.576

0

Economie

0

14.404

-14.404

13.996

-408

0

408

0

Werk en Inkomen

156.207

231.443

-75.235

74.030

-1.205

0

1.205

0

Onderwijs

23.830

100.271

-76.441

71.434

-5.007

2.206

7.212

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.698

204.881

-193.183

191.092

-2.092

0

2.092

0

Jeugd

0

73.858

-73.858

73.858

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.803

26.846

-24.044

23.013

-1.030

0

1.030

0

Veiligheid

470

46.292

-45.823

45.722

-101

0

101

0

Cultuur

2

40.710

-40.708

40.625

-84

1.102

1.186

0

Sport

8.096

33.812

-25.716

25.268

-449

1.434

1.882

0

Gemeentelijk Vastgoed

30.841

21.856

8.985

-11.010

-2.025

1.400

3.425

0

Algemene middelen

781.867

49.799

732.068

-726.823

5.245

39.034

33.790

0

Algemene Ondersteuning

4.781

107.591

-102.810

102.600

-210

1.466

1.676

0

Totaal

1.434.880

1.491.703

-56.823

0

-56.823

56.631

113.454

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2017

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

39.389

-30.983

30.983

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

206.409

221.111

-14.703

1.749

-12.954

4.075

17.029

0

Duurzaamheid

167

10.796

-10.628

10.670

41

41

0

0

Bereikbaarheid

35.805

42.685

-6.881

4.758

-2.123

8.290

10.412

0

Openbare ruimte en groen

94.139

149.463

-55.323

59.197

3.874

4.000

126

0

Economie

0

15.085

-15.085

15.085

0

0

0

0

Werk en Inkomen

155.013

230.984

-75.972

75.641

-331

0

331

0

Onderwijs

21.958

98.434

-76.476

75.025

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

202.315

-190.608

190.593

-15

0

15

0

Jeugd

0

73.263

-73.263

73.263

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.441

26.426

-23.985

23.594

-390

0

390

0

Veiligheid

379

46.148

-45.769

45.769

0

0

0

0

Cultuur

2

48.198

-48.196

47.567

-630

2

632

0

Sport

7.876

34.564

-26.688

25.192

-1.496

48

1.545

0

Gemeentelijk Vastgoed

33.297

25.915

7.383

-9.408

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

785.208

38.356

746.852

-769.976

-23.125

6.402

29.527

0

Algemene Ondersteuning

5.123

105.422

-100.299

100.299

0

0

0

0

Totaal

1.367.930

1.408.555

-40.625

0

-40.625

23.644

64.269

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2018

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

39.313

-30.906

30.906

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

129.421

126.545

2.877

-7.274

-4.397

3.625

8.022

0

Duurzaamheid

64

10.670

-10.605

10.647

41

41

0

0

Bereikbaarheid

34.929

35.621

-693

7.258

6.565

13.074

6.509

0

Openbare ruimte en groen

94.868

150.140

-55.272

55.269

-3

0

3

0

Economie

0

14.255

-14.255

14.255

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

230.018

-75.086

74.755

-331

0

331

0

Onderwijs

21.958

98.893

-76.935

75.483

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

202.080

-190.373

190.358

-16

0

16

0

Jeugd

0

73.908

-73.908

73.908

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.316

25.810

-23.495

23.104

-390

0

390

0

Veiligheid

379

45.292

-44.914

44.914

0

0

0

0

Cultuur

2

47.229

-47.227

47.098

-130

2

132

0

Sport

7.876

34.566

-26.690

25.192

-1.498

48

1.546

0

Gemeentelijk Vastgoed

33.702

25.334

8.368

-10.393

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

785.694

38.407

747.287

-755.794

-8.506

3.153

11.659

0

Algemene Ondersteuning

5.123

105.437

-100.315

100.315

0

0

0

0

Totaal

1.291.378

1.303.518

-12.140

0

-12.141

20.729

32.869

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2019

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

38.381

-29.975

29.975

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

138.948

130.853

8.095

-11.086

-2.991

2.125

5.116

0

Duurzaamheid

3

10.208

-10.205

10.247

41

41

0

0

Bereikbaarheid

32.028

26.040

5.987

14.195

20.182

25.789

5.607

0

Openbare ruimte en groen

94.868

151.070

-56.202

56.199

-3

0

3

0

Economie

0

11.955

-11.955

11.955

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

226.864

-71.931

71.931

0

0

0

0

Onderwijs

21.958

99.153

-77.195

75.744

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

204.134

-192.427

192.411

-16

0

16

0

Jeugd

0

74.037

-74.037

74.037

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.316

25.925

-23.610

23.219

-390

0

390

0

Veiligheid

379

44.935

-44.556

44.556

0

0

0

0

Cultuur

2

47.000

-46.998

46.869

-130

2

132

0

Sport

7.876

34.680

-26.803

25.304

-1.499

48

1.548

0

Gemeentelijk Vastgoed

31.402

26.156

5.246

-7.271

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

788.184

38.323

749.861

-756.260

-6.399

6.305

12.704

0

Algemene Ondersteuning

5.123

103.098

-97.976

97.976

0

0

0

0

Totaal

1.298.132

1.292.813

5.319

0

5.318

35.096

29.777

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2020

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.406

38.493

-30.087

30.087

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

136.521

129.666

6.855

-10.846

-3.991

1.125

5.116

0

Duurzaamheid

3

10.208

-10.205

10.247

41

41

0

0

Bereikbaarheid

30.652

27.012

3.639

-3.305

334

16.839

16.505

0

Openbare ruimte en groen

94.858

151.375

-56.516

56.513

-3

0

3

0

Economie

0

6.109

-6.109

6.109

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

226.765

-71.832

71.832

0

0

0

0

Onderwijs

21.958

99.774

-77.816

76.365

-1.451

785

2.236

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.707

203.833

-192.126

192.110

-16

0

16

0

Jeugd

0

73.737

-73.737

73.737

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.316

25.775

-23.460

23.069

-390

0

390

0

Veiligheid

379

44.235

-43.856

43.856

0

0

0

0

Cultuur

2

46.980

-46.978

46.849

-130

2

132

0

Sport

7.876

34.680

-26.803

25.304

-1.499

48

1.548

0

Gemeentelijk Vastgoed

31.402

26.156

5.246

-7.271

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

784.881

39.903

744.978

-733.589

11.389

10.523

-866

0

Algemene Ondersteuning

5.123

104.055

-98.933

98.933

0

0

0

0

Totaal

1.291.016

1.288.757

2.259

0

2.259

29.364

27.105

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.