Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Sport

3.490

3.490

3.490

3.490

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

Dit betreft de eigenaars- en gebruikersonderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnen- en buitenaccommodaties, zwembaden, volkstuinen en speeltuinen. Het planmatig onderhoud aan gebouwen en installaties fluctueert van jaar tot jaar, terwijl de begrote bedragen jaarlijks gelijk zijn. Om schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsreserve.