Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

  • Openbare ruimte en groen (exclusief rioleringen)
  • Openbare ruimte en groen - onderdeel rioleringen