Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van het gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op peil. Hierbij valt te denken aan grootschalige renovatie, levensduur-verlengend groot onderhoud en herbouw. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen alle programma’s

Autorisaties

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Bereikbaarheid: geen nieuwe projecten

0

0

0

0

0

Openbare Ruimte en Groen

10.090

25.049

20.876

21.213

21.135

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

0

11.900

11.900

11.400

11.400

Onderwijs

29.033

13.969

25.976

20.852

23.130

Maatschappelijke Ondersteuning

1.431

0

0

0

0

Cultuur: geen nieuwe projecten

0

0

0

0

0

Sport

9.240

1.465

1.465

1.465

1.465

Vastgoed

16.522

2.807

1.628

2.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

66.316

55.190

61.845

57.480

58.680

Bedragen zijn in duizenden euro’s.