Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstelling(en)

Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet- fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem

€ 2.432 € 310

We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame infrastructuur

€ 20.247 € 4.322

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad

€ 20.006 € 31.173

Beleidsnota's