Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

€ 23.514 € 31.171

Doelstelling 2

Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

€ 676 € 1.098

Facilitair beheer voor een aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

€ 1.725 € 1.028

Beleidsnota's