Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

100

Utrecht Science Park

Exploitatie subsidie van Utrecht Science park

50

50

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)

135

135

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur

285

135

50

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen

81

81

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad

81

81

0

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.

6.767

6.767

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

Economic Board Utrecht

Faciliteren Startup Utrecht en Scale-up programma

190

100

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid

8.857

6.867

0

Totaal programma Economie

9.223

7.083

50

Bedragen zijn in duizenden euro's