Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Openbare ruimte en Groen

(excl. rioleringen)

21.951

21.335

21.578

21.730

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

Voor bovenstaande bedragen wordt 100% van de kapitaalgoederen onderhouden, dus alle wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, verkeersregelinstallaties, verlichting, landgoederen en begraafplaatsen. Vanuit oogpunt van veiligheid is het verantwoord de hoofdwegen te onderhouden op een basisniveau veiligheid. Het gebruikscomfort van wegen en de visuele kwaliteit van de rijbanen zijn niet maximaal. De veiligheid van de gebruiker, mits deze zich houdt aan de aangeven maximum snelheden, is niet in het geding.