Risicovoorzieningen

Programma

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Stedelijke ontwikkeling

35.951

0

35.951

0

35.951

0

35.951

Bereikbaarheid

101

0

101

0

101

0

101

Openbare ruimte en Groen

3.833

0

3.833

0

3.833

0

3.833

Werk en Inkomen

1.491

0

1.491

0

1.491

0

1.491

Algemene Ondersteuning

4.847

0

4.847

0

4.847

0

4.847

Totaal

46.223

0

46.223

0

46.223

0

46.223

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorzieningen

Programma

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Bewoners en Bestuur

4.261

190

4.451

190

4.641

190

4.831

Bereikbaarheid

157

-10

147

-10

137

-10

127

Openbare ruimte en Groen

2.217

0

2.217

0

2.217

0

2.217

Volksgezondheid

742

0

742

0

742

0

742

Algemene Ondersteuning

278

0

278

0

278

0

278

Totaal

7.654

180

7.835

180

8.015

180

8.195

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Programma

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Duurzaamheid

162

0

162

0

162

0

162

Totaal

162

0

162

0

162

0

162

Bedragen zijn in duizenden euro's