Prestatiedoelstelling programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Totaal alle programma's

198.303

126.820

50.080

Bedragen zijn in duizenden euro's