Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Bereikbaarheid

644

411

541

722

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia). Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag.