Algemene informatie

Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde

voor het Vernieuwend Welzijn.

Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016.

Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de

welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).

Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Vervangingsinvesteringen

1.431

0

0

0

0

Totaal vervangingsinvesteringen

1.431

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De geprogrammeerde vervangingsinvesteringen zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft vervanging van jongerenhuiskamers, buurthuizen en een frictiebudget voor bouwkundige aanpassingen van welzijnspanden. Binnen het investeringsbudget zijn er heroverwegingen geweest. In 2016 zijn 3 investeringen rond buurthuis en jongerenhuiskamer de Boog samengevoegd tot één. Peuterspeelzaal de Tol is inmiddels als VVE gehuisvest in de MFA Duurstedelaan.

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Activiteitencentrum De Hoge Weide

164

0

0

0

0

Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum/MFA onderzoek Leidsche Rijn

254

0

0

0

0

Reservering def. Locatie Jongerenhuiskamer de Meern

157

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

575

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het geplande uitbreidingsinvesteringen categorie A zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft aanvullingen op het Leidsche Rijn budget ten behoeve van activiteitencentra De Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum en jongerenhuiskamer Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen die in de jaren 2017 en 2018 zullen worden gerealiseerd.