Het onderhoudsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:

  • Openbare ruimte en groen (exclusief rioleringen)
  • Openbare ruimte en groen - onderdeel rioleringen

Het regulier beheer en vervangingsinvesteringen kent een geleidelijke overgang. Het regulier onderhoud bestaat niet alleen uit het repareren of vernieuwen van voorzieningen, maar tevens uit het regelmatig schoonmaken en controleren van de kwaliteit. Alle voorzieningen zijn immers aan slijtage onderhevig en hebben een gemiddelde levensduur die eindig is. De levensduur kan gedefinieerd worden als de periode waarin de voorziening zijn functie kan vervullen. Het doel van onderhoud is het zoveel mogelijk waarborgen van de levensduur en eventueel het verhogen van de resterende levensduur. Als de resterende levensduur minimaal is geworden, dan vindt groot onderhoud plaats dat in termen van geld een investering noodzaakt.