Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Onderwijs

455

455

455

455

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

Vanaf 1 januari 2015 is het onderhoudsbudget voor schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,3 miljoen euro geraamd. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, het reguliere onderhoud hiervan wordt in programma Vastgoed verantwoord. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,2 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.