Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-

krediet

Raads-

besluit

geautoriseerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzigingen jaar 2016

Actuele stand totaal investerings-

krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2015

Restant investerings-

krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwachte uitgaven in 2020

Verwachte uitgaven
na 2020

Verwacht jaar van oplevering project

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

2015

49.150

0

49.150

2.282

46.868

24.259

14.490

8.119

0

0

0

2018

Totaal investeringen

49.150

0

49.150

2.282

46.868

24.259

14.490

8.119

0

0

0

bedragen zijn in duizenden euro's.