Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Jaar van autorisatie investerings-

krediet

Raadsbesluit

geautoriseerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzi-

gingen jaar

2016

Actuele stand 2016

Begrote uitgaven 2017

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2015

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Buurthuis De Boog, Gambiadreef inclusief jongerenhuiskamer

2013

Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014 en Voorjaarsnota 2013.

470

0

470

470

2016

470

50

420

2017

VJN 2013 en MPUV 2015

Frictie bouwkundige aanpassingen diverse welzijnspanden

2014

Voorjaarsnota 2013

430

0

430

430

2014

150

280

280

2017

Nota kapitaalgoederen 2011-2014 en MPUV 2014

Buurthuis De Bram naar Teun de Jagerdreef

2014

Nota Kapitaalgoederen 2011 - 2014

401

0

401

401

2016

0

401

401

2017

MPUV 2015 ondeerdeel van Kindercluster Teun de Jagerdreef

Vervanging buurthuiskamer de Boeg Tjalkstraat

2015

130

0

130

130

2015

20

110

110

2016

MPUV 2015

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.431

0

1.431

0

1.431

170

1.261

160

1.101

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Activiteitencentrum De Hoge Weide

2013

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013.

164

0

164

164

164

164

2018

In verband met hogere stedebouwkundige eisen is aanvullend krediet verleend, naast de beschikbare middelen uit het referentiekader Leidsche Rijn.

Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum/MFA onderzoek Leidsche Rijn

2012

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2012.

254

0

254

254

254

254

2018

idem

Reservering def. Locatie Jongerenhuiskamer de Meern

2013

Nota kapitaalgoederen 2011 -2014 en progr.begroting 2013.

157

0

157

157

157

157

2017

idem

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

575

0

575

0

575

0

575

0

157

418

Totaal investeringen

2.006

0

2.006

0

2.006

170

1.836

160

1.258

418

Bedragen zijn in duizenden euro's.