Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Rioleringen

10.618

10.687

10.755

10.824

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

We inspecteren de riolering en nemen maatregelen om de kans op instorting van de riolering te voorkomen. Hiervoor is een vervangingsplan opgesteld en vervangen en re-linen we dit jaar vijf kilometer riool. Om de waterkwaliteit te verbeteren in de tertiaire watergangen maaien we waterplanten en verwijderen zwerfvuil.