Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend ten laste van 2017

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

39.874

31.865

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2

Productie en programmering

39.874

31.865

0

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

4.638

4.086

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1

Participatie

4.638

4.086

0

Internationalisering

Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking

1.550

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1

Internationalisering

1.550

0

0

Totaal programma Cultuur

46.062

35.951

0

Bedragen zijn in duizenden euro's