Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht wordt nationaal en internationaal op de kaart gezet

€ 667 € 0

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling(en)

Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

€ 2.644 € 864

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstelling(en)

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken en krijgen ruimte om de stad en de samenleving te verbeteren

€ 17.831 € 0

De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

€ 17.996 € 7.542

Beleidsnota's

  1. Agenda ‘Ruim baan voor initiatief’ Focus 2016 (pdf, 1,7 MB)
  2. Portal voor informatie over initiatieven: utrecht.nl/initiatief
  3. Utrechtse participatiestandaard (pdf, 1,9 MB)
  4. Wijkambities 2014-2018: utrecht.nl/wijkambities
  5. Wijkactieprogramma’s: utrecht.nl/wijkactieprogramma
  6. Kansen voor Utrecht (Stedelijk uitvoeringsplan Kansen voor West II Utrecht) (pdf, 614 kB)