Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Sub-

categorie

Jaar van autorisatie investerings-

krediet

geautori-

seerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzi-

gingen jaar 2016

Actuele stand 2016

Begrote uitgaven 2017

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-

seerde uitgaven t/m 2015

Restant investerings-

krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwachte uitgaven in 2020

Verwachte uitgaven in 2021

Verwachte uitgaven na 2021

Verwacht jaar van oplevering project

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

Fiets

2011 / 2014

24.446

24.446

24.446

2010

19.016

5.430

1.760

1.530

1.400

2018

Onderbesteding wordt ingezet voor Cremerstraat, Correctie kosten oude jaren omdat de kosten van gedragscampagnes op de Gebruiker Centraal thuis horen

Doorfietsroute (Amendement A 83)

Fiets

2014

1.000

1.000

1.000

2014

308

692

940

492

2017

Meerkosten tlv hoofdfietsroutes

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

Fiets

2010

5.000

5.000

5.000

2010

4.437

563

100

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016. We verwachten een onderbesteding

Herenroute Fietsroute

Fiets

2012

2.250

2.250

850

3.100

2012

2.006

1.094

380

571

143

2017

Werkelijke kosten zijn hoger, maar er zitten ook bijdragen in vanuit EIF en stedelijke ontwikkeling

Dafne Schippersbrug

Fiets

2013

23.271

23.271

23.271

2005

11.797

11.474

5.000

4.500

2017

We verwachten een voordeel van 2 miljoen ivm aanbestedingsvoordeel en BTW-voordeel

Rabo Fietsbrug POS

Fiets

2014

6.500

6.500

6.500

2014

5.500

1.000

0

0

0

0

0

0

1.000

2023

Na realisatie trappen naar perrons

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor

Fiets

2014

1.650

1.650

1.650

2014

650

1.000

700

300

2018

Invoering leenfietsen

Fiets

2012 / 2014

4.111

4.111

4.111

2012

355

3.756

500

500

2018

We verwachten een voordeel van 2,7 op Verder

Fietsparkeren binnenstad

Fiets

2010 / 2014

8.097

8.097

8.097

2010

2.612

5.485

500

500

500

500

500

500

2.485

2024

Project exploitiekosten voor 10 jaar

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

Fiets

2013

4.300

4.300

4.300

2013

1.301

2.999

2.399

2016

Ivm met scopewijziging en extra bijdrage RUVV verwachten we 0,6 miljoen voordeel. Afsluiten bij jaarrekening 2016

Fietsparkeren business case OVT

Fiets

2013

16.183

16.183

16.183

2013

13.883

2.300

2.300

2016

Betreft rijksbijdrage Beter Benutten aan het programma stedelijk ontwikkeling

Fietsparkeren business case OVT pilot

Fiets

2013

1.200

1.200

1.200

2013

944

256

256

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Fietsparkeren business case OVT na pilot

Fiets

2016

0

3.500

3.500

3.500

2016

3.500

400

900

1.000

1.200

2020

Fietsparkeren Utrecht Centrum (kruisvaartstalling en FRIS)

Fiets

2016

820

820

820

2016

820

524

296

2017

Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

Fiets

2015

3.833

3.833

3.833

2013

893

2.940

2.540

400

2017

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

Fiets

2015

7.000

7.000

7.000

2015

6.993

7

2017

FES-middelen eindverantwoording in 2016

Brommers naar de rijbaan

Fiets

2015

400

75

475

475

2015

54

421

447

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016, we verwachten een klein tekort

Doorfietsroute Oosterspoorbaan

Fiets

2015

1.500

1.500

1.500

2015

363

1.137

1.000

137

2017

Extra bijdragen vanuit REO en Uithoflijn

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

Fiets

2015

1.000

1.000

2.200

3.200

2015

88

3.112

800

1.812

500

2017

Doorfietsroute om de binnenstad Oost Tolsteeg Maliesingel

Fiets

2015

1.500

1.500

1.500

2015

0

1.500

1.158

342

2017

Doorfietsroute om de binnenstad Oost resterend tracé

Fiets

2016

150

150

2.159

2.309

2016

0

2.309

507

1.571

231

2018

Doorfietsroute langs spoor CS- A'dam

Fiets

2016

150

150

5.050

5.200

2016

0

5.200

300

200

1.000

3.700

2019

Doorfietsroute Elektronweg Reactorweg

Fiets

2016

0

0

1.200

1.200

2016

0

1.200

100

1.100

2018

Doorfietsroute Overvecht- uithof

Fiets

2016

628

628

1.898

2.526

2016

0

2.526

517

909

1.100

2018

Doorfietsroute 4 Noordelijke singelring

Fiets

2016

50

50

3.450

3.500

2016

0

3.500

50

200

1.750

1.050

450

2020

Kwaliteit Fietsroutes Station

Fiets

2014

2.500

2.500

2.500

2014

1.455

1.045

600

445

2017

Fietsimpuls

Fiets

2015

262

262

262

2015

0

262

157

105

2016

E-bike

Fiets

2015

175

175

175

2015

0

175

105

70

2017

Actieplan voetgangers

Fiets

2015

1.000

1.000

1.000

2015

11

989

200

200

200

200

189

2020

Correctie over 2015

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

Fiets

2015

600

600

600

2015

68

532

150

150

150

82

2018

Subtotaal Fiets

119.576

3.575

123.151

16.807

139.958

72.734

67.224

24.390

17.230

7.974

6.732

1.139

500

3.485

HOV Leidsche Rijn

OV

2002/2011

15.113

15.113

15.113

2002

4.431

10.682

3.500

7.182

2017

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

OV

2005

14.009

-4.722

9.287

9.287

2005

1.704

7.583

1.517

3.033

3.033

2020

In MPB 2016 is besloten tot activering

HOV bestaande stad Transwijk Z80

OV

2011 / 2014

53.900

8.222

62.122

62.122

2011

4.753

57.369

5.597

15.000

15.000

21.772

2019

Randstadspoor

OV

2002

11.356

11.356

340

11.696

2003

8.620

3.076

1.000

1.000

1.076

2018

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat

OV

2011

3.000

3.000

3.000

2010

2.763

237

180

57

2017

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorwaardelijke projecten, Cranenborgh)

OV

2006 / 2014

139.061

139.061

139.061

2006

115.065

23.996

3.000

15.058

5.938

2018

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

OV

2013

18.000

18.000

18.000

2013

8.447

9.553

1.800

753

2017

We verwachten een onderbesteding van 7 miljoen op provinciale middelen

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

OV

2010/2013

18.000

-4.388

13.612

13.612

2011

8.111

5.501

600

4.901

2017

Studiekosten OV MIRT

OV

2015

85

85

85

2015

20

65

40

25

2017

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC

OV

2015

700

700

2.500

3.200

2015

45

3.155

600

2.000

555

2018

Directe fietsverbinding tussen Station Leidsche Rijn Centrum en Industrieterrein Lage Weide

OV

2015

350

350

350

2015

0

350

210

140

2020

Fietsparkeervoorzieningen station Overvecht aan de kant van Tuindorp

OV

2015

100

100

100

2015

9

91

0

0

50

41

2020

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen en kiss and ride strook (OV knooppunt) station Zuilen

OV

2015

500

500

500

2015

0

500

0

0

250

250

2020

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen (OV knooppunt) station Lunetten

OV

2015

500

500

500

2015

0

500

0

0

250

250

2020

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde

OV

2015

100

100

100

2015

0

100

0

0

50

50

2020

Verbeteren bereikbaarheid fiets en voetgangers station Vleuten o.a. (fietspad Vleuterweide – station Vleuten)

OV

2015

800

800

800

2015

0

800

400

400

2020

Voorzieningen station Overvecht

OV

2015

830

830

830

2015

0

830

415

415

2020

Integrale aanpak Vondellaan

OV

2014

800

800

800

2014

0

800

0

0

160

640

2020

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade (25%)

OV

2015

1.000

1.000

3.000

4.000

2015

15

3.985

985

1.000

2.000

2020

Toegang trap/lift station Leidsche Rijn vanuit het busstation

OV

2015

870

870

870

2015

0

870

522

174

174

2020

handhaving taxikeurmerk

OV

2015

250

250

250

2015

23

227

50

50

50

50

27

2019

investeringen taxistandplaatsen

OV

2015

100

100

100

2015

2

98

98

2017

Toegankelijkheid bushaltes

OV

2016

0

500

500

500

2016

500

50

250

200

2017

OV-inframaatregelen n.a.v. vervoersplan

Bh / OV

2016

0

200

200

200

2016

200

20

100

80

2017

Subtotaal Openbaar vervoer

279.424

-188

279.236

5.840

285.076

154.008

131.068

20.584

51.538

28.866

23.053

27

0

0

Bereikbaarheid Stationsgebied

Auto

2006

20.020

20.020

20.020

2006

6.041

13.979

2.400

4.800

4.800

1.979

2020

Kasritme is gebasserd op vastgestelde werkzaamheden in nota van uitgangspunten. In MPB 2016 is besloten tot activering van Zijstweg

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

Auto

2013

7.426

7.426

7.426

2014

772

6.654

2.000

4.654

2018

Risico Nadeelcompensatie en planschade

Auto

2008

500

500

500

2008

137

363

65

65

65

65

65

38

2020

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

Auto

2013 / 2014

1.840

-400

1.440

1.440

2013

767

673

300

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016. Overschot betreft rijksmiddelen. Gemeentelijk geld is al geherprogrammeerd in 2015.

Wegnummer- en informatiesysteem

Auto

2011

1.500

1.500

1.500

2011

24

1.476

0

1.476

2016

Planning is naar achter geschoven

Groene golf Cartesiusweg

Auto

2016

0

150

150

150

2016

0

150

150

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Knips / maatregelen Monicabrug

Auto

2012

7.480

7.480

7.480

2013

7.480

0

2015

Eindverantwoording in SISA-bijlage 2016

Integrale aanpak NRU

Auto

2012

5.100

10.000

15.100

15.100

2012

3.902

11.198

2.800

2.800

2.800

2.800

2020

Herinrichting 't Goylaan

Auto

2015

6.129

6.129

6.129

2015

717

5.412

3.788

1.624

2016

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

Auto

2016

150

150

4.850

5.000

2016

0

5.000

150

850

2.000

2.000

2010

Planstudie ring Utrecht 2015 en 2016 (voorlopige raming)

Auto

2015

678

678

678

2015

355

323

323

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Maatregelen alternatief knip Maarssenseweg

Auto

2015

1.200

1.200

1.200

2015

13

1.187

600

587

2017

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

Auto

2015

150

150

959

1.109

2016

1.008

1.008

2017

Slimme kruisingen

Auto

2015

600

600

600

2015

0

600

360

240

2017

Subtotaal Auto

52.773

9.750

62.523

5.809

68.332

50.952

48.023

13.944

17.096

9.665

6.844

65

38

0

P&R De Erven

P&R

2013

211

211

211

2012

0

211

211

2017

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

P&R

2011

450

450

450

2011

236

214

96

118

2017

Uitvoering door BNT, autorisatie regelen vanuit programma stedelijke ontwikkeling

Subtotaal Park & Ride

661

0

661

0

661

2.110

425

307

118

0

0

0

0

0

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

LK & GV

2013

400

200

600

600

2013

179

421

421

2016

Project afsluiten bij jaarrekening 2016

Actieplan goederenvervoer

LK & GV

2011

4.253

4.253

4.253

2011

2.176

2.077

949

318

241

2018

Lager budget door lagere bijdrage Bouwlogistiek Beter Benutten\

Stadsdistributie Stop & Drop

LK & GV

2015

663

663

663

2015

44

619

256

200

2016

Beter Benutten project. Bijdragen derden lopen niet via GU

Laad- en losplaatsgebruik

LK & GV

2015

68

68

68

2015

0

68

30

20

2016

Beter Benutten project. Bijdragen derden lopen niet via GU

Logistiek Ontkoppelpunt

LK & GV

2015

620

620

620

2015

0

620

377

130

2017

Beter Benutten project. Bijdragen derden lopen niet via GU

Truckspotting

LK & GV

2015

273

273

273

2015

0

273

70

80

73

2018

Beter Benutten project. Bijdragen derden lopen niet via GU

Actieplan schoon vervoer t/m 2015

LK & GV

2011

6.493

1.888

8.381

8.381

2011

8.368

13

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Electrisch Vervoer (ASV) vanaf 2015

LK & GV

2016

0

4.757

4.757

4.757

2016

1.855

2.902

1.261

1.000

641

2020

Schone bussen

LK & GV

2015

2.000

2.000

2.000

2015

0

2.000

2.000

2016

Milieuzones en subsidies vanaf 2015

LK & GV

2015

9.365

-5.672

3.693

3.693

2015

1.675

2.018

718

451

283

283

283

2020

Verschonen eigen wagenpark vanaf 2015

LK & GV

2010

1.178

-678

500

500

2010

12

488

48

110

110

110

110

2020

Stimuleren deelgebruik auto's

LK & GV

2013

2.000

-1.193

807

807

2013

205

602

90

90

2020

Alleen kasritme opgenomen voor vrij gegeven bedrag vanuit VERDER

Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI

LK & GV

2013

302

-245

57

-57

0

2013

0

0

2016

Project is geherprogrammeerd bij MPB 2016

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

LK & GV

2007 / 2014

1.590

1.590

1.590

2007

1.433

157

157

2017

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Actieplan De gebruiker centraal (van het Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

LK & GV

2010

6.120

6.120

6.120

2010

4.030

2.090

1.478

612

2017

De gebruiker Centraal Vervolg 2016-2017

LK & GV

2016

0

2.001

2.001

2.001

2016

2.001

500

1.000

501

2017

Deel van de financiële afwikkeling zal in 2018 plaats vinden

Scholen aanpak (DGC)

LK & GV

2016

0

346

346

346

2016

346

87

173

87

2017

Deel van de financiële afwikkeling zal in 2018 plaats vinden

Spitsmijdende bedrijven (DGC)

LK & GV

2016

0

282

282

282

2016

282

71

141

71

2017

Deel van de financiële afwikkeling zal in 2018 plaats vinden

Publiekstrekkers en evenementen

LK & GV

2015

150

150

150

2015

0

150

90

60

2017

Pak het moment

LK & GV

2015

70

27

97

97

2015

0

97

58

39

2017

Ontwikkeling reisadvies

LK & GV

2015

166

166

166

2015

0

166

100

66

2017

banden op spanning P&R locaties

LK & GV

2012

100

100

100

2012

69

31

31

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Luchtmaatregelen groene buffer

LK & GV

2012

542

542

542

2012

185

357

250

107

2017

Meetnet Luchtkwaliteit

LK & GV

2013 / 2014

1.050

1.050

1.050

2010

506

544

173

150

150

71

2018

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

LK & GV

2014

250

-250

0

0

2014

0

0

2016

Project is geherprogrammeerd bij MPB 2016

Vervangen dieselaggregaten door aansluitpunten

LK & GV

2015

750

750

750

2015

0

750

525

225

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Gevoelige bestemmingen scholen

LK & GV

2015

1.952

1.952

1.952

2015

0

1.952

452

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016. Onderbesteding NSL herprogrammeren.

Programmakosten en organisatiekosten NSL

LK & GV

2014

1.293

1.293

1.293

2014

1.083

210

210

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Monitoring en onderzoekskosten

LK & GV

2012

8.750

8.750

8.750

2012

6.009

2.741

600

600

600

600

341

2020

Proof of Concept

Bh Luchtkw.

2015

2.248

2.248

2.248

2015

111

2.137

767

730

640

2019

Subtotaal Duurzaam Vervoer

52.646

1.463

54.109

-57

54.052

60.406

27.941

26.111

11.768

6.302

3.396

1.064

734

0

0

Parkeerplaats Mariaplaats

Parkeren

2014

507

507

507

2014

30

477

30

30

30

30

30

30

297

2034

Bijdrage aan de parkeerexploitatie gedurende 20 jaar

Uitbreiding betaald parkeren 2015

Parkeren

2015

1.200

1.200

1.200

2015

0

1.200

300

300

300

300

2019

Subtotaal Parkeren

1.707

0

1.707

0

1.707

12.936

1.677

330

330

330

330

30

30

297

Actieplan Verkeersveiligheid

V.Veiligh.

2015

1.250

1.250

3.750

5.000

2015

0

5.000

800

1.200

1.200

1.200

600

2020

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

V.Veiligh.

2012

4.918

4.918

4.918

2012

3.676

1.242

1.062

180

2017

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

V.Veiligh.

2015

275

275

1.250

1.525

2015

0

1.525

700

825

2017

Maatregelen Kapteynlaan

V.Veiligh.

2015

700

500

1.200

1.200

2016

172

1.028

850

178

2017

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (incl A37 behoud verkeerstuinen)

V.Veiligh.

2012 / 2014

350

350

350

2013

110

240

100

140

2017

Hinderplanning 2012 en 2013

V.Veiligh.

2013

290

290

290

2013

184

106

106

0

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

V.Veiligh.

2013

750

750

750

2013

532

218

150

68

2017

Aanpak VRI' inclusief kleine fysieke maatregelen

V.Veiligh.

2013

1.000

1.000

1.000

2015

45

955

200

200

200

200

155

2020

Economisch investeringsfonds

V.Veiligh.

2012

10.000

10.000

10.000

2012

2.912

7.088

1.400

1.400

1.400

1.434

1.454

2020

Verbreden de Meernbrug/ Meerndijk

V.Veiligh.

2015

1.175

1.175

1.175

2015

900

275

275

2016

Afsluiten bij jaarrekening 2016

Subtotaal Vervoersveiligheid

20.708

500

21.208

5.000

26.208

11.224

17.676

5.643

4.191

2.800

2.834

2.209

0

0

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

527.495

15.100

542.595

33.399

575.994

331.904

292.205

76.966

96.805

53.031

40.857

4.204

568

3.782

Uitbreidingsinvesteringen categorie B:

Herinrichting Nachtegaalstraat- Reigerstraat

Fiets

2016

150

150

5.400

5.550

2016

0

5.550

300

300

4.950

2018

Herinirchting Wittevrouwenstraat- Voorstraat

Fiets

2017

5.000

5.000

2016

0

5.000

100

200

300

4.400

2019

Westelijke stadsboulevard (MUW)

Bh / Auto

2016

1.200

1.200

8.000

9.200

2016

0

9.200

1.200

4.000

4.000

2018

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

1.350

0

1.350

18.400

19.750

0

19.750

1.600

4.500

9.250

4.400

0

0

0

Totaal investeringen

528.845

15.100

543.945

51.799

595.744

331.904

311.955

78.566

101.305

62.281

45.257

4.204

568

3.782

Bedragen zijn in duizenden euro's.