Doelstellingen

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstelling(en)

De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

€ 43.982 € 4.448

Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed

€ 34.224 € 42.513

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstelling(en)

De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

€ 33.975 € 4.457

We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

€ 3.853 € 0

Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

€ 33.429 € 42.721

Beleidsnota's