Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op peil te houden. Het gaat om dagelijks- en kort cyclisch, niet levensduur-verlengend onderhoud. De lasten hiervan maken deel uit van de exploitatie en daarmee van het jaarresultaat. U leest per programma een toelichting bij de onderhoudsbegroting.

Onderhoudskosten alle programma’s

2017

2018

2019

2020

Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren

644

411

541

722

Openbare Ruimte en Groen

21.951

21.335

21.578

21.730

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

10.618

10.687

10.755

10.824

Onderwijs

455

455

455

455

Maatschappelijke Ondersteuning

250

33

0

0

Sport

3.490

3.490

3.490

3.490

Vastgoed

8.757

9.067

9.067

9.067

Totaal onderhoudsprogramma

46.165

45.478

45.886

46.288

Bedragen zijn in duizenden euro’s.