Algemeen

De verdeling van de subsidies is op basis van de criteria in de Algemene Subsidieverordening 2014 en in de beleidsregel van de specifieke subsidieregeling.

De kolom Begroting 2017 is het totale subsidiebedrag, dat is opgenomen in de Programmabegroting 2017

De kolom Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies is informatief, dit zijn de subsidiebedragen die in het voorgaande subsidiejaar als jaarsubsidies zijn verleend

De kolom Meerjarig verleend ten laste van 2017 zijn de eerder verleende meerjarig subsidies, die zijn opgenomen in de programmabegroting 2017

De bevoegdheid tot verlenging, intrekking, wijziging en vaststelling van subsidies berust bij het College van Burgemeester en Wethouders en is gebaseerd op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2014.

Alle bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2017 door de gemeenteraad. Aan dit overzicht kunnen geen aanspraken worden ontleend.