Onder het programma Stedelijke ontwikkeling vallen de uitbreidingsinvesteringen binnen de grondexploitatiegebieden:

  • Stationsgebied
  • Leidsche Rijn

Zij worden ieder afzonderlijk toegelicht