Algemene informatie

Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal.

Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2015) met de daarbij behorende Meerjarennota kapitaalgoederen Sport 2016-2019.

Inhoud:Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.

Soort investeringen:Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Vervangingsinvesteringen

9.240

1.465

1.465

1.465

1.465

Totaal vervangingsinvesteringen

9.240

1.465

1.465

1.465

1.465

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Vervangingsinvesteringen

De beschikbare financiële ruimte uit de nota kapitaalgoederen 2015-2018 voor de bestaande gebouwen en de gebouwgebonden installaties zal de komende periode worden ingezet voor planmatig onderhoud. Voor de sportparken staat vervanging van de kleedkamers en overige opstallen en de herinrichting van de buitenterreinen in de planning en zal de komende jaren planmatig vervanging van de toplagen en onderlagen van de kunstgrasvelden plaatsvinden. Daarmee zijn de vervangingen van het huidige areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld. Daarnaast worden er middelen ingezet voor het werken aan de daken van twee zwembaden (de Kwakel vervanging/verduurzaming en Krommerijn herstel).

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Sportpark Fletiomare-Oost

5.007

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

450

Rijnvliet 2e fase

2.698

Vervangingsinvestering gebouwen, installatie en cultuurtechniek

2.700

Totaal vervangingsinvesteringen

10.855

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Er worden nog uitbreidingen uitgevoerd waarvan besluitvorming in de vorige periode heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de realisatie van de kleedkamers bij de hockeyvelden op sportpark Maarschalkerweerd en het sportpavilioen op sportpark Fletiomare Oost. In Medio 2015 is hier de ontwikkeling op sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn (2e fase) met de realisatie van de hockeyvelden en kleedkamers bijgekomen. Op sportpark Loevenhoutsedijk wordt de planvorming voor een sporthal verder uitgewerkt. Deze hal wordt gebouwd ten behoeve van het bewegingsonderwijs en zal buiten schooltijd ook voor sportgebruik ingezet worden. De investering en de exploitatie wordt grotendeels uit het onderwijshuisvestingsbudget bekostigd. Daarnaast is er aanvullende dekking binnen de sportbegroting.