Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Algemene reserve

50.905

0

50.905

0

50.905

0

50.905

Algemene dekkingsreserve

40.078

-23.414

16.664

-8.796

7.868

-6.358

1.510

Algemene reserve totaal

90.983

-23.414

67.569

-8.796

58.773

-6.358

52.416

Bewoners en Bestuur

745

0

745

0

745

0

745

Stedelijke Ontwikkeling

67.251

-12.953

54.298

-4.396

49.901

-2.991

46.910

Duurzaamheid

11.139

0

11.139

0

11.139

0

11.139

Bereikbaarheid

16.604

-1.056

15.550

8.053

23.602

21.250

44.723

Openbare Ruimte en Groen

19.308

-124

19.184

0

19.184

0

19.184

Economie

1.447

0

1.447

0

1.447

0

1.447

Werk en inkomen

10.950

0

10.950

0

10.950

0

10.950

Onderwijs

27.665

785

28.450

785

29.235

785

30.020

Maatschappelijke Ondersteuning

4.429

0

4.429

0

4.429

0

4.429

Volksgezondheid

178

0

178

0

178

0

178

Veiligheid

173

0

173

0

173

0

173

Cultuur

5.691

-498

5.193

2

5.195

2

5.197

Sport

4.277

23

4.300

23

4.323

23

4.347

Vastgoed

6.259

2.000

8.259

1.000

9.259

1.000

10.259

Algemene Middelen

34.353

3.716

38.069

-285

37.784

-285

37.500

Algemene Ondersteuning

6.912

0

6.912

0

6.912

0

6.912

Totaal programmareserves

217.381

-8.106

209.275

5.182

214.456

19.784

234.111

Vaste activareserve

258.662

-6.566

252.096

-6.568

245.528

-6.571

238.957

Totaal

567.026

-38.087

528.940

-10.182

518.757

6.856

525.483

Bedragen zijn in duizenden euro's