Algemene informatie

Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

Beleidskader: Masterplan Stationsgebied

Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Stedelijke Ontwikkeling Stationsgebied

Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervanginginvesteringen: niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Parkeergarage Jaarbeursplein

49.150

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Op 29 januari 2015 heeft uw raad het krediet voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein geautoriseerd. De aanbesteding is in de zomer van 2015 afgerond en in het eerste kwartaal van 2016 is gestart met de realisatie van de parkeergarage Jaarbeursplein door de bouwcombinatie (Van Hattum Blankevoort/Visser & Smit bouw).

Verwezen wordt naar de uitbreidingsinvesteringen van het programma Vastgoed voor:

  • nazorgfase Tivoli/Vredenburg
  • geluid Tivoli/Vredenburg
  • nazorgfase stadskantoor

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: Niet van toepassing