Onderhoudsprogramma

2017

2018

2019

2020

Vastgoed

8.757

9.067

9.067

9.067

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting

Op basis van de Utrechtse Onderhoud Methodiek worden de MeerJaren Onderhoud Prognoses (MJOP) opgesteld voor het gemeentelijk Vastgoed. De MJOP wordt periodiek bijgesteld door middel van de Basis- of uitvoeringsinspecties. Daarnaast vinden er jaarlijks mutaties plaats in de vastgoedportefeuille. Deze krimp en uitbreiding van panden veroorzaakt schommelingen in de onderhoudslasten. Deze worden door middel van een onderhoudsreserve opgevangen. Hierdoor is de onderhoudsbegroting jaarlijks stabiel. In het overzicht is het begrote onderhoud opgenomen zoals dat ook in het MPUV 2016 is verwerkt.

In de aangegeven budgetten is geen rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen of mutatieonderhoud.