Doelstellingen

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstelling(en)

Adequate onderwijshuisvesting

€ 42.345 € 1.587

Adequaat leerlingvervoer

€ 3.686 € 0

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstelling(en)

Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 30.709 € 17.414

Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 10.275 € 2.958

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling(en)

Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

€ 11.419 € 0

Beleidsnota's

  1. Visie Utrechtse Onderwijs Agenda 2014-2018 'Utrecht daagt je uit' (pdf, 3,4 MB)
  2. Voortgangsrapportage Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (volgt eind 2016)
  3. Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (pdf, 930 kB); bijlage 1 MPOHV (pdf, 1,7 MB); bijlagen 2 t/m 6 MPOHV (pdf, 710 kB)
  4. Visie 'Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw' 2015 (pdf, 1,6 MB)