Projectinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Raadsbesluit

geautori-

seerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzigin-

gen jaar 2016

Actuele

stand 2016

Begrote uitgaven 2017

Begrote uitgaven 2018

Begrote uitgaven 2019

Begrote uitgaven 2020

Totaal geautoris. uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2015

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Vervanging toplaag kunstgrasvelden

Programmabegroting 2013 en nota kapitaalgoederen 2013

335

335

335

335

335

2017

Nieuw Welgelegen 2016

Vervanging kleedkamers

Programmabegroting 2013 en 2016, nota kapitaalgoederen 2013 en 2016 en Voorjaarsnota 2016

760

100

860

860

860

860

2017

Zoudenbalch en Voordorp

Vervanging installaties zwembaden

Programmabegroting 2013 en 2016, nota kapitaalgoederen 2013 en 2016

724

724

724

2014

724

385

339

Den Hommel

Herstructurering buitenterreinen

Programmabegroting 2013 en nota kapitaalgoederen 2013

300

300

300

2015

300

300

Hockey/cricket Kampong

Vervangingsinvestering toplagen kunstgrasvelden

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

290

290

290

290

290

Toplaag voetbal berekuil en NW honkbal, Marco van Basten

Krommerijn vervanging toiletgebouw

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 en Programmabegroting 2016

85

85

85

85

85

Aanpassingen zwembaden aan de norm

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

150

150

150

150

150

2017

Spanten dal Krommerijn

Aanpassingen sporthal aan de norm

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018, Programmabegroting 2016 en Voorjaarsnota 2016.

450

887

1.337

110

1.447

2016

1.447

723

723

2017

sporthal Lunetten en Hoograven. Plus Lunetten hal Pilot zelfbeheer

Vervanging kleedkamers/krachthonk

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

150

150

150

150

150

2016

Atletiekbaan Overvecht.

Herstructurering sportparken

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

114

114

114

114

114

2016

vervanging nutsvoorzieningen sportpark Maarschalkerweerd en Fliomare Novem

Sportieve openbare ruimte

Programmabegroting 2015/2016

134

134

134

2015

134

134

2016

Volkstuinen. Restant 2016 € 43,000 en 2017 € 91,000

Vervanging toplaag kunstgrasveld

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

330

330

330

2015

330

330

2016

Fletiomare Oost 2016

Den Hommel herinrichting

Programmabegroting 2016

159

159

159

159

159

2017

Commerciele ruimte

Verbouwing kleedkamers

Programmabegroting 2016

106

106

420

526

526

106

420

2017

Kleedkamer Atletiek Overvecht, Maarschlkerweerd en koningsweg

Hockeyveld Maarschalkerweerd

Voorjaarsnota 2016

0

475

475

475

2017

475

475

2017

Sportpark Vechtzoom

Voorjaarsnota 2016

0

275

275

275

275

275

2017

Overname kantine

Vervanging kunstgrasveld

Programmabegroting 2016 Voorjaarsnota 2016

100

3.317

3.417

3.417

2017

3.417

1.500

1.917

2018

Sportpark de Meern, 3 geprivatiseerde velden, Kunstgras Fletiomare Oost, Kunstgras Paperclip 1,5 Kunstgras Hoograven, Kunstgras Loevenhoutsedijk en Kunstgras Papendorp

Vervanging dak Zwembad de kwakel

MPUV 2016

0

0

0

460

460

460

230

230

2017

Kapitaallasten bandbreedte

Dakherstel Zwembad Krommerijn

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

0

0

0

375

375

375

200

175

2017

Kapitaallasten bandbreedte

Vervanging infrastructuur Loevenhoutsedijk

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

0

0

0

100

100

100

100

2017

Kapitaallasten bandbreedte

Vervangingsinvestering gebouwen, installatie en cultuurtechniek

MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018

0

0

0

0

1.465

1.465

1.465

4.395

4.395

2.198

2.198

2017/2018

Stelpost kapitaallasten

Subtotaal vervangingsinvesteringen

4.186

5.054

9.240

1.465

1.465

1.465

1.465

15.100

0

15.100

3.322

7.663

4.115

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Sportpark Fletiomare-Oost

Referentiekader Leidsche Rijn

5.007

5.007

5.007

2012

1.374

3.633

2.433

1.200

2017

Palviljoen en voetbalveld

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

VJN 2014

0

450

450

450

450

450

2017

Rijnvliet 2e fase

Referentiekader Leidsche Rijn

2.698

2.698

2.698

2015

667

2.031

1.323

708

2017

3 hockeyvelden, 6 kleedkamers, infrastructuur

Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk

MPUV 2015/vaststelling raad eind juni 2015

2.700

2.700

2.700

2.700

200

1.500

1.000

2018

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

10.405

450

10.855

0

0

0

0

10.855

2.041

8.814

3.956

3.858

1.000

Totaal investeringen

14.591

5.504

20.095

1.465

1.465

1.465

1.465

25.955

2.041

23.914

7.278

11.521

5.115

Bedragen zijn in duizenden euro's.