Deze paragraaf gaat over het onderhoud, de vervanging en uitbreiding van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat. Wij gaan daarbij in op onze voornemens voor de komende jaren. Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het onderhouds- en het investeringsprogramma. Voor een nadere specificatie per investeringsobject wordt verwezen naar de investeringsstaten in de bijlage.