Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Nut:
Maatschappelijk
(M)
Economisch
(E)

Jaar van autorisatie investerings-

krediet

Raads-

besluit

geautori-

seerde uitgaven t/m Begr 2016

wijzigingen jaar 2016

Actuele stand investerings-

krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-

seerde uitgaven t/m 2015

Restant van het actuele investerings-

krediet

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwachte uitgaven in 2020

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen beheer openbare ruimte

M

0

2017

0

19.444

17.045

18.745

19.050

19.202

Jaarlijks wordt het budget voor vervangingsinvesteringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed.

Afvalinzameling ondergrondse containers

E

0

0

1.327

8.004

2.131

2.163

1.933

Jaarlijks worden de kapitaallasten voor deze investeringen vrijgegeven bij de besluitvorming over het tarief voor de afvalstoffenheffing.

Wal & Kluismuren

M

2009

VJN 2009-2011 PB 2010-2012

35.600

35.600

2009

20.010

15.590

5.500

4.000

2.000

2.000

2.090

2020

Na de uitvoeringsperiode 2016 zal de aanpak geëvalueerd worden en zullen de totale kosten geherijkt worden. Daarom is het restantbedrag van 10,090 miljoen euro bij deze investeringsstaat voorlopig verdeeld over de jaren 2017 t/m 2020.

Subtotaal Openbare ruimte en Groen (exclusief Rioleringen)

35.600

0

35.600

20.010

15.590

26.271

29.049

22.876

23.213

23.225

Rioleringen

E

0

2017

0

11.900

11.900

11.900

11.400

11.400

Jaarlijks wordt het budget voor Vervangingsinvesteringen vrijgegeven. Naar verwachting wordt dit budget jaarlijks volledig besteed.

Subtotaal vervangingsinvesteringen

35.600

0

35.600

20.010

15.590

38.171

40.949

34.776

34.613

34.625

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Afvalinzameling ondergrondse containers

E

0

0

2.146

4.342

2.814

Jaarlijks worden de kapitaallasten voor deze investeringen vrijgegeven bij de besluitvorming over het tarief voor de afvalstoffenheffing. Conform het beleid, vastgesteld in de Nota Afval is Grondstof, wordt het inzamelen middels zakken steeds meer vervangen door inzameling via ondergrondse containers.

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

0

0

0

0

0

2.146

4.342

2.814

0

0

Totaal investeringen

35.600

0

35.600

20.010

15.590

40.317

45.291

37.590

34.613

34.625

Bedragen zijn in duizenden euro's.