Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht heeft een goede sportinfrastructuur

Subdoelstelling(en)

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties

€ 30.873 € 7.876

Doelstelling 2

We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Subdoelstelling(en)

Utrechters sporten en bewegen voldoende

€ 2.590 € 0

Bevorderen van topsport en topsporttalentontwikkeling

€ 1.101 € 0

Beleidsnota's