Algemene informatie

Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten.

Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2015 - 2018 maatschappelijk vastgoed.

Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers.

Soort investeringen:Investeringen met een economisch nut.

Voor de begrotingsperiode 2017 t/m 2020 zijn geen nieuwe culturele investeringsprojecten gepland.

Vervangingsinvesteringen:Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A:Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: Niet van toepassing.